Dnia 13 października odbyła się w Ruptawie konferencja z udziałem Mariana Biernackiego na temat  „Wpisy w kalendarzu” czyli wiara w praktyce życia. Wykłady będą dostępne na stronie  www.kechruptawa.org   19-20 październik koleny zjazd Misyjnej Szkoły Biblijnej.