"Miejsc jest wiele, Ruptawa jest tylko jedna"

Centrum Chrześcijańskie RUPTAWA
ul. Chełmońskiego 5

44-337 Jastrzębie – Zdrój
tel. 696-871-999 – pastor Andrzej Karzełek
email: osrodekruptawa@gmail.com
www.kechjastrzebie.org

Inspektor Danych Osobowych
Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
E-mail: InspektorDanych@kech.pl

Regulamin ODO w KECh

Instrukcja ODO w KECh

Centrum Chrześcijańskie Ruptawa
strzałka do góry